Компаний тухай

Эрхэм зорилго

"Хүн амын хүнсний хэрэгцээг найдвартай хангаж, зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хэрэглээг бий болгодог тэргүүлэгч компани байх” 

 

Алсын хараа

Төгс чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үйлдвэрлэгч болох‏

Баримтлах зарчим

Бид:   Нэгдмэл нэг зорилго, хүсэл зориг бүхий мэргэшсэн баг

  • Шударга зарчим, эрх тэгш үзэл баримтлал,       
  • Үйлчлүүлэгчдээ хүндэтгэх сэтгэлгээ,
  • Хамт олонч байх, үйл хэрэгтээ үнэнч байх зарчмыг  үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгоно.