Үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэл

Худалдааны тэмдэг бүхий өндгийг үйлдвэрлэгч “Баян шувуу” аж ахуй 2003 онд “Монэгг”     ХХК-ийн 100 хувийн хөрөнгө оруулалтаар Төв аймгийн Баянчандмань суманд байгуулагдсан.     ОХУ-ын “Белореченск” шувууны аж ахуйгаас Decalb шилмэл үүлдрийн эх сүргээ авдаг.
брэндийн монгол цагаан өндөг нь агаарын урсгал сайтай, байгалийн цэвэр нөхцөлд, генийн сан маш сайн тахианы өндгийг, өндөр үр шим бүхий тэжээлээр тэжээн, мэргэжилтнүүдийн хяналтан дор шинжлэн, технологийн өндөр горимоор Монгол нутагтаа үйлдвэрлэн гаргаж авдгаараа зах зээл дээрх бусад өндөгнөөс давуу талтай.

Мон Эгг

Баян шувууны аж ахуй