Холбоо барих

“НВЦ” ХХК

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, ХУД, Чингисийн өргөн чөлөө, НВЦ ХХК-ийн байр
Имэйл: info@nvts.mn
Утас: +976-11- 346666, 346060, 89084888
Факс: +976-11- 344722

”Монэгг” ХХК

Хаяг: Монгол улс, Төв аймаг, Баянчандмань сум. Монэгг ХХК–ийн байр
Имэйл: info@nvts.mn
Утас: +012-722-6534, 012-72-2534
Факс: 012-72-2534
Гар утас: 03