Гэрээт борлуулагч

Гэрээний ангилал

 

Гэрээт салбар

Зах бөөний төв

Сүлжээ дэлгүүр

Энгийн гэрээт

Энгийн харилцагч

Хэн хандаж болох

Хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа харилцагчид

Улаанбаатар хотод зах дээр үйл ажиллагаа явуулж буй бүх харилцагчид хамрагдна.

Улаанбаатар хотод зах дээр үйл ажиллагаа явуулж буй бүх харилцагчид хамрагдна.

Хөдөө, Улаанбаатар хотод зах дээр үйл ажиллагаа явуулж буй бүх харилцагчид хамрагдна.

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх харилцагчид


Урашмуулал
  • Ангилал бүрт тохирсон өөр өөрийн урамшууллын бодлоготой.

Давуу тал

  • Үнийн тогтвортой байдал.
  • Барааны тасалдал үүсэхгүй.
  • Урамшууллын нэгдсэн бодлогод хамрагдах.
  • Тээвэрлэлтийн асуудал
  • Нэр хүндийн баталгаа.

Хүсэлт
Та бидэнтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй бол бидэнд хүсэлтээ илгээнэ үү. Бид хүсэлтийн дагуу эргэн хандах болно.

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP