Компаний түүх

1998 › НВЦ ХХК
2018
Шувууны толгойг 1000 000-д хүрнэ. Төсөл бүрэн хэрэгжсэн байна
2017
Шувууны тоо толгой 800 000-д хүрнэ.. Тэжээлийн үйлдвэр
2016
Төслийн 2-р шат эхлэнэ. Биогазын үйлдвэр
2015
Шингэн ба Хуурай өндөгний үйлдвэр Мах боловсруулах үйлдвэр
2014
Төслийн 1-р үе шат ашиглалтанд орно
2013
Төслийн хөрөнгө орлуулалтыг босгож бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэв
2012
Дэлхийн өндөгний холбооны “Алтан өндөг” дээд шагнал авав. 1 сая өндөглөгчийн аж ахуйн шав тавив
2011
Эггмарт сүлжээ дэлгүүр байгуулагдав.
2010
Дэлхийн өндөгний өдрийг Монгол улсад анх удаа зохион байгуулав
2009
"Өдөр бүр өндөг" ном хэвлэгдэв. Өндөгний тухай хүүхдийн дуу гарав
2008
Өндөлөгчийн тоо, толгойг 100 000 хүргэв.
2007
Өндөгний савалгааг зах зээлд анх нэвтрүүлэв. Өндөглөгчийн тоо 60000
2006
20 000 өндөглөгчийн аж ахуйг ашиглатанд оруулав
2005
АНУ-аас тахианы мах импортлож эхлэв
2003
Шувууны аж ахуйн Мон-Эгг охин компани байгуулагдав
2002
Компани өөрийн оффис, агуулахын байртай болов
1998
НВЦ Компани байгуулагдаж ОХУ-аас өндөг импортолж эхлэв

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

TOP